Firemní výuka

Vzájemná komunikace, pozitivní atmosféra a spolupráce mezi jednotlivými studenty/kolegy zvyšuje produktivitu během hodiny, ale i následně během domácí přípravy. Skupinové kurzy jsou vhodné pro pracovní kolektivy či přátele, neboť vzájemná interakce vede k vyšší motivaci studentů.

Maximálně 3 - 4 osoby ve skupině + doprava dle kalkulace. Nad 3 po sobě jdoucí hodiny doprava a cestovné do 15 km ZDARMA. Cena je za 60 minut výuky.

On-line výuka

On-line kurz probíhá v prostředí Microsoft Teams a nabízí klientům vysoce kvalitní moderní výuku s řadou benefitů. Jedná se především o úsporu času, financí a možnost pracovat odkudkoli. Nyní již nemusíte řešit, zda-li jste na služební cestě, pracujete z domova či jednoduše okolí vašeho bydliště nenabízí kvalitní lektory. Online kurzy jsou vhodné pro individuální i skupinovou výuku.

Určeno pro 1 - 3 osoby. Cena je za 60 minut výuky.

Individuální výuka

Individuální výuka umožňuje klientovi zaměřit se plně na sebe a rozvinout tak své jazykové schopnosti s ohledem na konkrétní cíle. V relativně krátkém čase vám pomohu učinit viditelné pokroky. Výuku přizpůsobím vašemu tempu, zaměřím se na témata, která jsou vám blízká či vás více zajímají.

Cena je za 60 minut výuky.

Kurzy pro děti v ZŠ Kunratice

Probíhá přihlašování na rok 24/25!

Odpolední kurzy angličtiny jsou určeny pro děti prvního stupně (1. – 4. tříd), které mají zájem se angličtinou obklopit mimo rámec školní výuky.

Pomocí her, tvořivých aktivit, básniček a písniček si děti osvojí novou slovní zásobu a přirozeně tak odbourají nejistotu z cizího jazyka. Nízký počet dětí ve skupině (6-8) dětem umožní nejen častěji komunikovat, ale i přirozeně upevnit si jednotlivá slova, fráze a větné spojení. Přátelská atmosféra a hravé aktivity přispějí k vytvoření si pozitivního vztahu k jazyku.

Středa: jednotlivé časy kurzů budou upřesněny

Kurzy pro prvňáčky dle Nutty's English

Učí autorka učebnice!

Audio-orální výuka - děti se učí přirozeně poslechem a komunikací podobně jako mateřský jazyk

Hry, písničky, říkanky a řada kreativních aktivit zajistí vybudování pozitivního vztahu k jazyku!

https://klett.cz/nuttys-english/

Cena je za pololetí (15 lekcí).

Nezávazná objednávka


    Jméno *

    Příjmení *

    E-mail *

    Telefon

    Poznámka